Termovízia

Diagnostika objektu termovíznou kamerou (alebo tiež termografické či termovízne meranie) odhalí celý rad chýb a porúch, ktoré majú za následok zvýšené tepelné straty. Súčasťou termovíznej diagnostiky objektu je aj znalecké hodnotenie snímok vrátane opisu a návrhu nápravných opatrení.

3 dôvody na použitie termovíznej kamery

 1. Chránia pred poškodením vlhkosťou
 2. Zaisťujú rýchlu a rozsiahlu analýzu
 3. Šetria náklady na vykurovanie

 

Príklady použitia z praxe

Detekcia stavebných porúch a zaistenie kvality stavieb

Analýza s pomocou termovíznych kamier je rýchla a efektívna metóda detekcie možných konštrukčných porúch. Naviac termovízne kamery sú ideálne vhodné pre posúdenie kvality a správnosti konštrukčných parametrov. Pomocou termovíznej kamery je možné vizualizovať straty tepla, vlhkosť a netesnosti v stavbe. Okrem toho detegujete nedostatky pri vyhotovení tepelnej izolácie a nájdete poruchy v stavbe bezdotykovo!

Presné zistenie únikov striech

Ďalšou možnosťou pre použitie termovíznej kamery je určenie priesakov plochých striech.

Vlhké miesta v konštrukcii strechy uržiavajú dlhšie teplo zo slnečného žiarenia, ako neporušené povrchy. Z uvedenej príčiny strešné konštrukcie sa večer ochladzujú nerovnomerne. Termovízna kamera sa dá použiť na monitorovanie rozdielov týchto teplôt a presne ukáže oblasti na streche s priesakom alebo s poškodenou izoláciou.

Analýza stavebnej konštrukcie a vykonanie rozsiahleho energetického poradenstva

Infračervené technológia je v stavebnej termografii ideálna pre rýchlu a efektívnu analýzu strát energie vo vykurovaných alebo klimatizovaných budovách. Vďaka vysokej teplotnej rozlišiteľnosti umožňujú termovízne kamery vizualizovať detaily poškodenia izolácie, tepelné mosty, stavebné poruchy a poškodenia. Sú ideálne pre záznam a dokumentáciu strát energie na vonkajších stenách a dverách, u roliet, výklenkov radiátorov, v strešných konštrukciách alebo pre posúdenie celistvosti stavebnej obálky. Použitie termíznych kamier je ideálny nástroj pre rozsiahlu diagnostiku a použitie pri údržbe, teda kdekoľvek je potrebné energetické poradenstvo.

Monitorovanie systémov vykurovania a inštalácie

Vďaka jednoduchej a intuitívnej obsluhe termovíznych kamier je možné rýchle a spoľahlivo testovať systémy vykurovania a klimatizácie/ventilácie. Na prvý pohľad sa dá pomocou termovíznej kamery nájsť miesto s nerovnomerným rozložením teploty. Spoľahlivo sa dajú nájsť usadeniny a zablokované radiátory.

Monitorovanie a kontrola systémov slnečnej energie

Existujú minimálne dva dôvody pre preverenie systémov slnečnej energie: Bezpečnosť a monitorovanie účinnosti.

Systémy slnečnej energie dosahujú maximálny výkon pri plnom oslnení. Poškodené články môžu spôsobovať mimoriadnu tvorbu tepla a teda sú rizikové z hľadiska požiaru. Okrem toho tieto poškodené články môžu spôsobovať podstatné straty celého systému. S pomocou termíznych kamier je možné včas rozpoznať potenciálne miesta oteplenia a poškodené články. Takto sa dá predísť poklesu účinnosti a zaistiť vysoká bezpečnosť systému.

Na stope poškodeného potrubia

Ak predpokladám eporuchu potrubia, často jedniným riešením ako nájsť miesto poruchy je otvorenie celej podlahy alebo steny. S pomcou termogarfických kamier minimalizujete poškodenie a znižujete náklady na opravu. Únik v podlahovom vykurovaní a v iných ťažko dostupných potrubiach sa dá presne lokalizovať bez poškodenia. Vylúči sa teda nepotrebné otvorenie stien a ináklady na opravu sa podstatne znížia.

Posúdenie rizík povrchovej vlhkosti

Nie každé zavlhnutie steny býva spôsobené prerušeným potrubím. Nárast vlhkosti alebo priesaky vody bývajú spôsobené chybným odvedením dažďovej vody alebo odpadovej vody čo môže spôsobiť navĺhanie stien. Poškodenie spôsobené vlhkosťou býva aj od zablokovaných odtokov alebo nedokonalého zaizolovania stavby. Pomocou termovíznych kamier je možné zistiť príčiny nárastu vlhkosti alebo priesaky vody, pretože voda dokáže spôsobiť rozsiahle škody.

Prevencia pred rastom plesní

Tepelné mosty a stavebné nepodarky vytvárajú miesta, kde sa môže kondenzovať vlhkosť z okolitého prostredia. Následkom toho nastáva rast plesní na týchto miestach a teda aj nárasť zdravotného ohrozenia obyvateľov priestorov. Pomocou merania externých parametrov okolia – teploty a relatívnej vlhksoti ako aj meraním povrchovej vlhkosti dokážu termografické kamery vypočítať hodnotu relatívnej vlhkosti na povrchu pre každý meraní bod. Rast plesní je zobrazený na displeji predtým ako sa skutočne stane viditeľný voľným okom. Ohrozené povrchy sú zobrazené červenou a bezpečné zelenou farbou. Znamená to možnosť preventívne sledovať riziko rastu plesní v čase alebo minimalizovať rizika rastu plesní v skrytých rohoch a výklenkoch domu.

Testovanie vzduchovej tesnosti nových budov

Ak dvere alebo okná nie sú správne osadené, môže do bytu vstupovať studený vzduch a teplý uniká smerom von. Ťahy zvyšujú tepelné straty ventiláciou a samozrejme to zvyšuje náklady na vykurovanie. Kombinácia termografie a Blower Door testu umožňuje zistiť tieto stavy. Počas merania sa vytvorí podtlak v obytnom priestore, takže studený vzduch vstupuje do budovy cez praskliny a netesnosti. Pomocou termovíznej kamery sa dajú detegovať miesta netesnosti mimoriadne ľahko. Praskliny a netesnosti je možné detegovať v stavbe skôr, ako sa urobia omietky a osadia zariadenia, čím sa eliminujú následné drahé a zložité opravy.

Cenník termovízneho merania

Termoaudit Basic

90 €
 • do 10 termovíznych a 10 skutočných snímkov
 • vhodné pre byty a malé domy (cca do 70m2)
 • doba merania do 1 hodiny
 • protokol elektronicky v PDF

Termoaudit Premium

160 €
 • do 25 termovíznych a 25 skutočných snímkov
 • vhodné pre menšie bytové domy, paneláky
 • doba merania do 2 hodín
 • protokol elektronicky v PDF