Kominárske služby

Naša ponuka

Kontrola a
čistenie
komínov
Strojové
čistenie
komínov
Frézovanie
komínov
Vložkovanie
komínov
Výstavba nových
komínových
telies
Montáž
jednoplášťových
a dvojplášťových
systémov
Montáž
dymovodov
Monitoring
komínovou
kamerou
Meranie ťahu
a test spalinovej
cesty
Konzultácie
pri výstavbe nových
komínových telies
a rekonštrukciách
starých komínov
Kontrola a
čistenie
komínov
Montáž
jednoplášťových
a dvojplášťových
systémov
Strojové
čistenie
komínov
Montáž
dymovodov
Frézovanie
komínov
Monitoring
komínovou
kamerou
Vložkovanie
komínov
Meranie ťahu
a test spalinovej
cesty
Výstavba nových
komínových
telies
Konzultácie
pri výstavbe nových
komínových telies
a rekonštrukciách
starých komínov

O kontrole a čistení komínov

Možno nie každému majiteľovi domu je známe ako často treba komín nechať kontrolovať a vyčistiť. V prípade, že patríte do tejto skupiny nechajte si poradiť od odborníkov. Podľa novely zákona o ochrane pred požiarmi máte povinnosť vykonať kontrolu komína minimálne raz za rok.

Pritom máte dve možnosti, buď požiadate „profíka“, alebo ak ste dostatočne zdatný môžete si tento úkon splniť aj samy. Zákon neukladá, že čistiť musí iba kominár.

Jediný rozdiel je v tom, že poisťovňa od Vás v prípade požiaru bude vyžadovať potvrdenie, ktoré vystavujú iba kominári. V opačnom prípade, Vám škodu nemusia preplatiť. A to nie je všetko, riskujete pokutu až  trestné stíhanie. Takže ak máte doma komín a chcete mať pokojný spánok, zavolajte si kominára v lehotách podľa vyhlášky.

 

Aké komíny treba kontrolovať a kedy

Máme na Slovensku niekoľko desaťtisíc domov a bytov, ktoré majú minimálne  jeden komín. Postarať sa bude treba nielen o klasické komíny, ku ktorým je napojený krb či pec, ale aj o komíny, ku ktorým sú pripojené kondenzačné kotly.  Od roku 2006 umožňuje zákon aj vlastnú  kontrolu . Ale z dôvodu zvýšeného nárastu počtu požiarov za posledné roky bola znovu zavedená kontrola komínov odborníkmi minimálne jeden raz za dvanásť mesiacov. Najvhodnejšie je zavolať kominárov pred a počas vykurovacej sezóny. Ak máte lomené alebo zúžené komíny, kontroly budú častejšie.  Za nevykonávanie kontroly, alebo nedodržanie lehôt Vám môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť pokutu až do výšky 99 €. Nepodceňujte to a kontaktujte kominára vo svojom okolí.

 

Za akú cenu

Cenu za vyčistenie,  ktorú zaplatíte za pravidelnú prehliadku je oproti škodám, ktoré by Vám mohla spôsobiť ľahostajnosť, zanedbateľná.  V priemere sa jedná o desiatky eur za objekt, alebo prieduch a vždy treba pripočítať ešte náklady na cestu kominára. Výhodné je dohodnúť sa na čistení viacerí susedia naraz, potom zaplatíte menej.

 

Riziko požiaru

Podľa odborníkov stúpa riziko požiaru už keď je na vnútornej stene komína trojmilimetrový nános sadzí. Preto je potrebné komíny čistiť  aby k tomuto vyhoreniu nedochádzalo, Sadze by mohli spôsobiť požiar.  Ku hlavným príčinám  požiarov v rodinných domoch patria najmä technická porucha, opotrebenie vykurovacieho telesa, porušenie dymovodu alebo nesprávne pripojenie spotrebičov a montážne nedostatky. Okrem toho komíny často nemajú dostatočné odstupy od drevených častí. Najviac požiarov však zapríčiňuje vyhorenie sadzí.

 

Ako sa chrániť a ako často komín kontrolovať

V prípade, že máte doma komín, mali by ste spĺňať nasledovné body:

  • Zabezpečovať pravidelné čistenie a kontrolu komínov
  • Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
  • Uchovávať si  potvrdenia  o vykonaní odborného čistenia komína.

Ak neviete ako často  kontrolovať a čistiť komín tak si pozrite nasledujúce riadky. V prípade, že máte na komínové teleso pripojené spotrebiče s  výkonom do 50 kW tak vám postačí urobiť kontrolu raz za štyri mesiace až raz za dvanásť mesiacov podľa toho o aké pripojenie spotrebičov máte . Ak máte spotrebiče s výkonom nad 50 kW stačí vám kontrola raz za dva až šesť mesiacov. Všetky potrebné informácie nájdete vo Vyhláške o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť.

 

Chráňte sa pred pokutami, ale ešte dôležitejšie bude udržať si zdravý a bezpečný domov .

Kontaktujte nás